welcome

:::
升學訊息
升學資訊
 
::: 您的位置:首頁 > 最新消息 > 升學訊息 > 升學資訊.友善列印,開新視窗
  升學資訊  
 
.
. |多元入學簡介| |多元入學報名準備| |會考| |第一次免試| |特招|
 
  |第二次免試| |職校甄選 | |技優甄選| |藝才班甄選| |科學班甄選|
 
  |直升| |獨招 |      
 
     
 

升學期程

直升 會考 一免試 二免試 職校甄選 技優甄審 體育班 藝才甄選 科學班 特招

附件